Dainos pagal abėcėlę

Pjoviau šieną

Pjoviau šieną
Per visą dieną,
Per visą, per visą,
Per visą dieną.
[Daugiau...]

Trys broleliai pjovė šieną

Trys broleliai pjovė šieną,
Ei valioi valioi,
Apie kelmą visą dieną,
Pievelėj žalioj.
[Daugiau...]

Kad aš pjoviau žalioj lankoj

Kad aš pjoviau žalioj lankoj
Baltus dobilėlius,
Oja ojaja,
Baltus dobilėlius.
[Daugiau...]

Dalgelį traukiau

Dalgelį traukiau,
Vakarėlio laukiau.
Valio mano dalgelis,
Valio valio valio,
Valio šienpjovėlis,
Valio valio valio.
[Daugiau...]

Žalia pieva ne kelmynė

Žalia pieva ne kelmynė,
Gera pjauti dobilynė.
Valio valio,
Pjovėjėliai,valio.
[Daugiau...]

Eisim, broliai, šieno pjauti

Eisim, broliai, šieno pjauti, dobile,
Dobile dobile, dobilėli žaliasai.

Papustysim plieno dalgį, dobile,
Dobile dobile, dobilėli žaliasai.
[Daugiau...]

Mes nurausim linelius

Mes nurausim linelius,
Pamylėsim svetelius,
Dai liulia,dai liulia,
Pamylėsim svetelius.
[Daugiau...]

Pasėjau linelius

Pasėjau linelius,
Geltonus grūdelius.
Oi vija kanapija,
Graži mūsų kumpanija.
Rūtele žalioja,
Lelijele gražioja.
[Daugiau...]

Suverpk, mergele

- Mergyte mano,
Jaunoji mano,
Mergyte lelijėle,
Vai, ar suverpsi
Gelsvus linelius
Be klevinio ratelio?
[Daugiau...]

Staklelės naujos, drobelės plonos

Staklelės naujos, drobelės plonos,
O mergužėlė kai lelijėlė.

Staklės trinkėjo, drobės blizgėjo,
O mergužėlė gražiai dainavo.
[Daugiau...]Puslapis 1 iš 212