Dainos pagal abėcėlę

Žodžiai į tylą – Foje

Tolstanti saulė pro šakas tolstantis aš nuo jos lange
Vakaro kalbos erdvėje gesta aplenkdamos mane
Nors žiebias tūkstančiai langų
Ir girdis žingsniai prie namų
[Daugiau...]

Vieną kartą Paryžiuj – Foje

Tavo nekaltybė man atvėrė vėl akis į saulę
Tavo nekaltybė lyg lietus išplovė užterštas mintis
Tavo nekaltybė šį pasaulį man parodė vėl iš naujo
Tavo nekaltybė atidarė užsitrenkusias duris
[Daugiau...]

Vėjas – Foje

Šalta čia kaip ir jų akyse
Ir tamsu čia tarp mūsų visų
Aš atsimenu saulės dienas
Giedrą dangų ir meilės rankas
[Daugiau...]

Vandenyje – Foje

Šitas keistas pasaulis verčia mane
Amžinai ieškoti vilties
Nesibaigiantis triukšmas verčia mane
Amžinai ieškoti tylos
[Daugiau...]

Vaikystės stogas – Foje

Tą vakarą tamsų aš ant stogo lipau
Norėjau išvysti ką seniai užmiršau
Norėjau pajusti svaigų orą dangaus
Nuo jo užsimerkt ir savęs paklaust
[Daugiau...]

Upė iš lėto plauks – Foje

Aš tave pažinau kažkuriame sapne
Matėmės jau prieš tai
Tik nesakyk kad ne toj pačioj erdvėj
Ne tam pačiam laike
[Daugiau...]

Tušti delnai – Foje

Aš galiu suprast
Ką tu man sakai
Aš girdžiu žodžius
Skambančius keistai
[Daugiau...]

Tu vėl esi akla – Foje

Bandai sau meluoti
Bet viską išduoda
Tirpstantis sniegas
Tavo delne
[Daugiau...]

Tu nieko dar nepažinai – Foje

Tu nieko dar nepažinai
Net vėjo lakstančio laukuos
Tu net nebandei išgirst jo kalbos
Jam ranką ištiesk jis tave sušukuos
[Daugiau...]

Tolyn nuo savęs – Foje

Aš bėgau tolyn nuo tavęs tam kad būčiau arčiau
Aš bėgau nuo melo kur tavo veide mačiau
Kuprinė už mano pečių dievas viduje
Nebuvo žvaigždės nei vienos visame danguje
[Daugiau...]Puslapis 3 iš 1012345678910