Dainos pagal abėcėlę

Suverpk, mergele

- Mergyte mano,
Jaunoji mano,
Mergyte lelijėle,
Vai, ar suverpsi
Gelsvus linelius
Be klevinio ratelio?
[Daugiau...]

Staklelės naujos, drobelės plonos

Staklelės naujos, drobelės plonos,
O mergužėlė kai lelijėlė.

Staklės trinkėjo, drobės blizgėjo,
O mergužėlė gražiai dainavo.
[Daugiau...]

Neverpk, motule

- Neverpk,motule,
Labai plonai,
Neduok dukrelės
Toli labai.
[Daugiau...]

Eisim, broleliai, namo

Eisim, broleliai, namo namo!
Jaunieji broleliai, namo namo.
Rasim tėvelį belaukiantį,
Rankoje dirželį belaikantį.
[Daugiau...]

Ariau ariau

Ariau, ariau, ariau
Lygiuosius laukelius.
Atėjo mergelė,
Atnešė pusryčius. (2×2)
[Daugiau...]

Malu malu viena

Malu malu viena,
Pasižiūriu – diena.
Suku girnas tunkiai,
Kad byrėtų smulkiai.
[Daugiau...]

Užteka saulelė per debesėlį

Užteka saulelė per debesėlį,
Atjoja bernelis per pušynėlį,

Atjoja bernelis per pušynėli,
Atranda panelę linelius raunant.
[Daugiau...]

Panytėlė mano jaunoji

-Panytėlė mano jaunoji,
Ar nejutai,kad aš atjojau?

-Jutau jutau,kaip nejutau,
Iš miegelio net pabudau.
[Daugiau...]

Augin matulė savo dukrele

Augin matulė savo dukrelę
Kaip daržely žalią rūtelę.

Ją augindama ir mokydama
Dirbti darbelius, austi drobeles.
[Daugiau...]

Paklydom paklydom

Paklydom paklydom,
Kelelio neradom.
Augo dygo rugiai miežiai
Ant mūsų kelelio.
[Daugiau...]Puslapis 4 iš 71234567