Dainos pagal abėcėlę

Mergvakario graudinimas

Oi rūta rutela,
Rūtela žalioj (-i)
Dar nematei šiaurės vėjo
Nei šaltos žiemel‘ (-ės)
[Daugiau...]

Šių naktelį per naktelį

Šių naktelį, per naktelį
Nemigau, nemigau.
Su broleliu obelėlę
Sodinau, sodinau. (2×2)
[Daugiau...]

Saulutė nusileido

Saulutė nusileido,
Mėnulis užtekėjo,
Jauna graži mergelė
Pro langelį žiūrėjo. (2×2)
[Daugiau...]

Pasvarstyk, antela

Pasvarstyk, antela,
Tykiai plaukiodama,
Pamislyk, mergela,
Už mani eidama.
[Daugiau...]

Pakalnėj, pakalnėj

Pakalnėj, pakalnėj saulutė tekėjo,
Ten jauna mergelė linelius ravėjo.
Tra lia-lia, lia-lia lia,
Tra lia-lia, lia-lia lia,
Ten jauna mergelė linelius ravėjo.
Tra lia-lia, tra lia-lia,
Tra lia-lia lia lia!
[Daugiau...]

Mylėjau mergelę

Mylėjau mergelę
Pustrečių metelių,
Turėjau pamesti
Dėl žmonių kalbelių.
Bam, bam, tara ra, bam bam
Tara ra bam bam,
Tara ra bam, bam, bam.
[Daugiau...]

Kai aš grėbiau lankoj viena

Kai aš grėbiau lankoj viena,
Šienelį, šienelį,
Ir atjojo bernužėlis
Pas mani, pas mani. (2×2)
[Daugiau...]

Kai aš turėjau

Kai aš turėjau kaime mergelę,
Ėjau lankyti kas vakarėlį.
Oi ly lia, ly lia
Oi ly lia, lia lia,
Ėjau lankyti kas vakarėlį.
[Daugiau...]

Ar aš tau, sese, nesakiau?

Ar aš tau, sese, nesakiau?
Ar tau žodelio netariau?
Iššluok kiemelį subatoj,
Atjos bernelis nedėlioj. (2×2)
[Daugiau...]

Ant marių krantelio

Ant marių krantelio
Statyčiau laivelį, (x2)
Viliočiau mergelę
Trylikos metelių. (x2)
[Daugiau...]Puslapis 5 iš 71234567