Dainos pagal abėcėlę

Nenusigąsk, tai aš – Vytautas Kernagis

Kai ryto paukščiai dangų palies,
Palies medžius, rasotą žolę
Ir jų giesmė tave apglėbs,
Nenusigąsk – tai aš.
[Daugiau...]

Nemušk žalčio – Vytautas Kernagis

Nemušk žalčio, nes verks saulė
Žemėn ašaros riedės
Nieks nenori saulės ašarų
Bet žaltys jau nejudės
[Daugiau...]

Naktelė – Vytautas Kernagis

Vasaros naktis trumpa
Švinta tavo akyse.
Liūdesio vėl valanda ateina.
Taip laukta ir tiek laukta,
[Daugiau...]

Mūsų dienos kaip šventė – Vytautas Kernagis

Mano gimtinė esi, mėlynas Nemuno vingi
Tau aš dėkingas esu už savo skausmą ir viltį
Baltijos jūra lengvai supa svajonių laivelį
O tarp žalių ežerų, stovi malūnas prie kelio
[Daugiau...]

Milžinai – Vytautas Kernagis

Kur takelis, kaip išeiti – nežinai.
Pasiklydo pienių jūroj milžinai.
Ir užmigę žaliuose žiogų namuos,
Saulės sapną milžinai sapnuos.
[Daugiau...]

Mano broli – Vytautas Kernagis

Kai mano brolis nusisuka nuo saulės
Matau jo veidą aš jo šešėly
Gėlių ir paukščių greitkely į šviesą
Matau jo veidą aš jo šešėly
[Daugiau...]

Linksminkimos – Vytautas Kernagis

Linksminkimos linksminkimos,
Pakol jauni ėsma, –
Nebus laiko mums linksmintis,
Kada pasenėsma.
[Daugiau...]

Lietuvaitė – Vytautas Kernagis

Visur buvau
Ir visur važiavau,
Visam pasauly
Aš visų tautų gražuoles pažinau.
[Daugiau...]

Laumės vaikas – Vytautas Kernagis

Čiūčia liūlia laumės vaiką,
Kreivą šleivą ir kuprotą.
Skamba seno vario žiedas,
Laumės vaikui dovanotas,
[Daugiau...]

Korolado vabalai – Vytautas Kernagis

Ant aukšto kranto upės mėlyno
Malonu pasvajoti ir išgerti
Atėję kolūkiečiai padainuos
Papasakos apie šių metų derlių
[Daugiau...]Puslapis 3 iš 512345