Dainos pagal abėcėlę

Arvydas Vilčinskas koncertas (2012)

Žodžiui reikia sugrąžinti – Arvydas Vilčinskas

Žodžiui reikia sugrąžinti
Jo skaistumą pirmapradį
Ir atskleisti žmogui tiesą
Koks iš tikro jis yra.
[Daugiau…]

Verkia dievas medinis – Arvydas Vilčinskas

Stovi tėvo dvareliai tušti,
Vakar buvo visi išvežti.
Liko žymės gyvų dar bėdų,
Skelia širdį – graudu, apmaudu.
[Daugiau…]

Tu nežiūrėk, mama, pro langą – Arvydas Vilčinskas

Tu nežiūrėk, mama, pro langą
Už horizonto taip liūdnai.
Ten ne tau liūliuoja ir ne tau ten ošia
Giliųjų marių gili vandenai.
[Daugiau…]

Taip, lyg ji išeitų – Arvydas Vilčinskas

Jeigu myli
Mylėk ją taip, lyg ji išeitų
Mylėk ją taip, lyg ji išeitų
Tada ji niekad neišeis
[Daugiau…]

Sninga – Arvydas Vilčinskas

Visą dieną sninga
Visą naktį sninga
Visą amžių sninga
Kol apsninga mus
[Daugiau…]

Meilės vasara – Arvydas Vilčinskas

O mano meilės vasara (vasara)
Karšta, tyra kaip ašara (vasara)
Trumpa nepakartojama (vasara)
Sparnais žuvėdrų mojama (vasara)
[Daugiau…]

Linkėjimas – Arvydas Vilčinskas

Jeigu skausmas žiaurus
Tavo širdį suspaus
Nesakyk tik žmonėms
Žiaurūs jie, neatjaus
[Daugiau…]

Lietuva – Arvydas Vilčinskas

Ten, kur žmonės kaunas
Aišku, stovi Kaunas
Ten, kur kerpa vilnas
Turi būti Vilnius
[Daugiau…]

Karvė nemoka dviračiu važiuot – Arvydas Vilčinskas

Dviračiu važiavo karvė su ragais
Visur išvairavo, griuvo ties namais
Asilą sutiko, stovi be ausų
Kad pasiklausytų muzikos garsų
[Daugiau…]