Dainos pagal abėcėlę

Onyte, einam su manim pašokti – Danielius Dolskis

Onyte, einam su manim pašokti,
Leisk man karštai priglaust tave.
Visokių šokių gali greit išmokti,
Jeigu tu paklausyki manęs.
[Daugiau…]

Lietuvaitė – Danielius Dolskis

Viską mačiau
Ir visur važiavau,
Visam pasauly
Aš visų tautų gražuoles pažinau.
[Daugiau…]

Dainuška – Danielius Dolskis

Vienos duonos neužtenka,
Reikia biskį ir barankų.
Jaunas žmogus biskį glušas,
Taigi reikia ir dėl dūšios.
[Daugiau…]

Aš myliu vasaros rugiagėles – Danielius Dolskis

Aš myliu vasaros rugiagėles
Jos taip švelniai vilioja mane
Jos kaip akys manos mergužėlės
Aš mačiau ją šiandieną sapne.
[Daugiau…]

Armonika – Danielius Dolskis

Nuobodu man buvo kaime amžinai tupėt –
Karves prižiūrėt, bliovimą girdėt.
Nutariau tada svetur aš laimės paieškot,
Užjūry sau turtą sumedžiot.
[Daugiau…]