Dainos pagal abėcėlę

Vasara – Liūdni slibinai

Gražios vasarą pievelės.
Debesėliai sau apvalūs
Ant dangaus.
[Daugiau…]

Tarakonas – Liūdni slibinai

Jūs nerūstaukite ponai,
Kad esu tik tarakonas –
Toks gimiau, tai ką darysi,
Kad į plyšį reikia lįsti.
[Daugiau…]

Pieno fabrikėlis – Liūdni slibinai

Ten, kur žalias ežerėlis –
Tarp žolės ir vyturių, –
Stovi pieno fabrikėlis
Ant kojelių keturių.
[Daugiau…]

Pavasarinė daina – Liūdni slibinai

Sako, reik įsimylėti,
Kol kaštonai nepražydo.
Na tai kas – širdis skylėta,
Vėl kviečiu jausmus į vidų:
[Daugiau…]

Nežinau – Liūdni slibinai

Nežinau, bet žino kelias
Negirdžiu, bet girdi miškas
Nematau, bet mato laukas
Tavo mintį, tavo žodį, tavo sielą
[Daugiau…]

Mergaitė – Liūdni slibinai

Pražydo, pasklido žiedai po laukus
Ir pievas išpynė margai;
Aš skinsiu, sau pinsiu rausvus vainikus,
Žydėsiu, kaip žydi laukai.
[Daugiau…]

Liūdnos Kalėdos – Liūdni slibinai

Neliūdėki, mielas vaike,
Jei kalėdų rytą
Neateis senelis šaltis
Jam barzda nukrito
[Daugiau…]

Kūmas ir kūma – Liūdni slibinai

Kūmas aina par kiemų,
Kūma verda vištienų.
Čiutala čiutyta
Čiutalylia lelylioj
[Daugiau…]

Kukutis moko vaiką, kaip paglostyti briedį – Liūdni slibinai

Reikia sulaukti žiemos,
Kai sniego bus daug,
Kai bastysis miškais
Alkani briedžiai.
[Daugiau…]

Kamuolys – Liūdni slibinai

Ruduo, lietus ir žolė suvargus
Ir pulkas augalotų vyrų
Kas nori tas mane ir spardo
Ir aš lekiu tenai kur spiria
[Daugiau…]