Dainos pagal abėcėlę

Saulėtam pajūry – Mino

Buvo vasara, jūra ir saulė
Kopų smilgose, pienių laukuos
Tas laimingas užburtas pasaulis
Man atrodė paskendęs žieduos
[Daugiau…]

Panelė rožė – Mino

Viename miestelyje, sodininkas toks gyveno,
Prižiūrėjo jis gėles, mažame sodely savo.
O tame pačiam ieste – mergaičiukė reto grožio,
Išdydi kaip lelija, ir tyra kaip lauko rožė.
[Daugiau…]

Paleisk pavėjui – Mino

Gal laikas viską prisimint
Ir kaip daiktus sudėliot
Į savos širdies kertes
Išgyventas minutes
[Daugiau…]

Niekada, niekada – Mino

Ten, kur prasideda diena,
Saulė ryto rasoje kalbina tave.
Ten laukia mūsų paslaptis,
Atrakink širdies duris, įsileisk mane.
[Daugiau…]

Netobulas angelas – Mino

Jei krentančių žvaigždžių kada paklaustum tu,
Ką jos sakytų tau?
Veiduos dviejų įsimylėjusių žmonių
Aš vėl tave matau.
[Daugiau…]

Nes tik blogiems berniukams viskas – Mino

Būk žmogus, nuo vaikystės vien girdžiu, tu būk žmogus,
Tik būk vyras – man kartoja tėtė, dėdė ir kaimynas,
Nesikeik ir išpažinties nueik,
Nerūkyk, jei nenori pirma laiko atgailaut,
Bet į viską nusispjaut.
[Daugiau…]

Merlin Mino – Mino

Aš vien tik tave myliu, nuo šiol, vien tik tave myliu…
Aš vien tik tave myliu, labai…

Aš vien tik tavęs geidžiu, nuo šiol, vien tik tavęs geidžiu…
Aš vien tik tavęs geidžiu, tikrai….
[Daugiau…]

Mamai – Mino

Atleisk, esu toli, kai tau manęs labiausiai reikia,
Kiek daug dalykų pamirštų, bet viską žino laikas.
Tu mano atminty esi jauna, graži,
Visur ir visada aš skubu pas tave.
[Daugiau…]

Lietuva 1000 – Mino

Esi mažom smiltelėm išnešiota
Po žemę, kaip dabar tave surinkti
Ir sudėliot po gabalėlį kaip dėlionę
Ir savo kūnu bei širdim išpirkti
[Daugiau…]

Kol nustos plakt širdis – Mino

Mažam pasauly gyvenu, kur dieną keičia naktis,
Tave iš ryto sutinku, vos tik pramerkęs akis.
Nutrūkęs aitvaras į tolį palengva vėl sugrįš,
O aš mylėsiuos su tavim, kol nustos plakt širdis,
[Daugiau…]