Dainos pagal abėcėlę

Užteka saulelė per debesėlį

Užteka saulelė per debesėlį,
Atjoja bernelis per pušynėlį,

Atjoja bernelis per pušynėli,
Atranda panelę linelius raunant.
[Daugiau…]

Panytėlė mano jaunoji

-Panytėlė mano jaunoji,
Ar nejutai,kad aš atjojau?

-Jutau jutau,kaip nejutau,
Iš miegelio net pabudau.
[Daugiau…]

Augin matulė savo dukrele

Augin matulė savo dukrelę
Kaip daržely žalią rūtelę.

Ją augindama ir mokydama
Dirbti darbelius, austi drobeles.
[Daugiau…]

Paklydom paklydom

Paklydom paklydom,
Kelelio neradom.
Augo dygo rugiai miežiai
Ant mūsų kelelio.
[Daugiau…]

Mergvakario graudinimas

Oi rūta rutela,
Rūtela žalioj (-i)
Dar nematei šiaurės vėjo
Nei šaltos žiemel‘ (-ės)
[Daugiau…]

Šių naktelį per naktelį

Šių naktelį, per naktelį
Nemigau, nemigau.
Su broleliu obelėlę
Sodinau, sodinau. (2×2)
[Daugiau…]

Saulutė nusileido

Saulutė nusileido,
Mėnulis užtekėjo,
Jauna graži mergelė
Pro langelį žiūrėjo. (2×2)
[Daugiau…]

Pasvarstyk, antela

Pasvarstyk, antela,
Tykiai plaukiodama,
Pamislyk, mergela,
Už mani eidama.
[Daugiau…]

Pakalnėj, pakalnėj

Pakalnėj, pakalnėj saulutė tekėjo,
Ten jauna mergelė linelius ravėjo.
Tra lia-lia, lia-lia lia,
Tra lia-lia, lia-lia lia,
Ten jauna mergelė linelius ravėjo.
Tra lia-lia, tra lia-lia,
Tra lia-lia lia lia!
[Daugiau…]

Mylėjau mergelę

Mylėjau mergelę
Pustrečių metelių,
Turėjau pamesti
Dėl žmonių kalbelių.
Bam, bam, tara ra, bam bam
Tara ra bam bam,
Tara ra bam, bam, bam.
[Daugiau…]