Dainos pagal abėcėlę

Sutemų kloniai – Šeduvos bernai

Gaubia tėviškę sutemų kloniai
Skęsta gluosniai nakties tylumoj
Aš pinu tau į laišką svajonę
Lyg vainiką gegužio dienoj
[Daugiau…]

Puokštė rožių – Šeduvos bernai

Rausvai nudažė saulė jūros tolį
Nustojo bangos akmenų krantus skalaut
Tu išėjai su vėju ir bangomis
O aš likau tavęs ir tavo meilės laukt
[Daugiau…]

Laiškelis – Šeduvos bernai

Ar prisimeni vasarą žalią
Pilną pievą laukinių gėlių
Ir takelį per pievas numintą
Nuo mano ir tavo namų
[Daugiau…]

Bėga mano gyvenimo dienos – Šeduvos bernai

Bėga mano gyvenimo dienos
Žydi vasarą gėlės laukuos
Ir lakštutė tylioj mėnesienoj
Vien tik čiulbesiu širdį paguos
[Daugiau…]

Banguoja auksiniai javai – Šeduvos bernai

Banguoja auksiniai javai
Siūbuoja baltieji beržai
Tik prie kelio mediniam namely
Kažko liūdi motulė sena
[Daugiau…]