Dainos pagal abėcėlę

Užgavėnių štukoriai

Vieškelėli vieškelėli,
ką veji, kur bėgi?
Tinginėli tinginėli,
raišas besermėgi!
Pasakysiu pasaką:
vilkas rijo ašaką.
Rijo rijo, kol užkliuvo
už liežuvio.
[Daugiau…]

Kuopūstėli

Kuopūsteli, kuopūsteli,
Kas tavi sieja?
Verskis per galvą,
Kas tau, durniau, darba? [Daugiau…]

Žuvų šakelė

Žuvų šakelė galvą šukuoja,
Žuvų šakelė galvą šukuoja.
Galvą šukuoja, plaukus laiduoja,
Galvą šukuoja, plaukus laiduoja. [Daugiau…]

Ubago giesmė

Sunku ubagui gyventi ant svieta,
Bo jam un žemės gulieti kieta.
Nuog vienų blusų užmigt negaliu,
Ar beiškęsiu nebžinau kadu. [Daugiau…]

Gali lauko ąžuolėlis augo

Gali lauko ųžuolėlis augo.
Pa ųžuolu laškela stovėjo.
Kai paskiela iš marių vėjulis.
Ir nulaužie ųžuola viršūnį. [Daugiau…]

O tai arklys

O tai arklys! O tai arklys,
O tai geras buvo arklys 2 k.
Pasagėlėm, pasagėlėm.
Visą kelią dai nusagstė 2 k. [Daugiau…]

Čimdžir rimdžir

Čimdži rimdži šakar makar, 2 k.
Kur buvai, oželi, vakar? 2 k.
Nuvežiau grudų į miestą, 2 k.
Pirkau pypkę gražią riestą. 2 k. [Daugiau…]

Tai man dyvai

Tai man dyvai
Dyveliai pastojo,
Kol vasarą
Ažeras sustojo.
[Daugiau…]

Šalta žiema šalin eina

Šalta žiema šalin aina, 2 k.
Pavasaralis ataina. 2 k.

Šėmi jauteliai bauboja, 2 k.
Avinėliai arcavoja. 2 k.
[Daugiau…]

Užgavėnių šaukinys

Žiema, žiema, bėk iš kiemo!
Jei nebėgsi, išvarysim,
Su botagais išbaidysim!