Dainos pagal abėcėlę

Krantų gėlė – Vilniaus aidai

Jūra, mus išauginusi jūra, jūra mūs motina,
Audros vėjuos liūliavai tu mus lopšine savo.
Jūra, jau atsisveikinam, jūra, klystam išklystam jau.
Ak motulė – jūra, jūra, laimės tu man palinkėk.
[Daugiau…]

Kalnų sakmė – Vilniaus aidai

Ak, kasdien ošesys šitas skamba
Katras kaimynų ilgesys tartum skausmas.
Ten kur nebaigta sakmė, šaukia
Vidudienio giesmė, laukia.
[Daugiau…]