Dainos pagal abėcėlę

Seniai buvau – Žalvarinis

Seniai buvau, seniai buvau pas tėvulį kiemi
Jau užaugo tie takeliai žaliaisiais žolynėliais
Aš tuos žalius žolynėlius dalgela kirsiu
O aš del ta pas tevutį kemelin nuveisiu
[Daugiau…]

Aš inėjau kamaron – Žalvarinis

Aš inėjau kamaron
Kamarėlėj baras
Baras bačka su barilka
Čerka su stiklaliu
Čerkelė pleškelį
Pasiguldžius plaka
Tu iš manes išviliojai
Paskutinį šlaką
Ilgakaklis asotėlis
Čiuprynų nusrovė
Sakė pulsiu sugurėsiu
Visas subyrėsiu
[Daugiau…]

Čiutyta rūtyta – Žalvarinis

Čiūtyta rūtyta, kas daržėlį tvara?
Čiūtyta rūtyta, mas, sasutalas
Čiūtyta rūtyta, braliukai užtvara
Čiūtyta rūtyta, mas, sasutalas
Čiūtyta rūtyta, kas rūtelį sėja?
Čiūtyta rūtyta, mas, sasutalas
Čiūtyta rūtyta, saulala pasėja
Čiūtyta rūtyta, mas, sasutalas
[Daugiau…]

Stovi stovi berželis – Žalvarinis

Stovi stovi berželis šani kelia
Niekas in jį neažaina, neažvažiuoja
Ir atjojo bernelis prie berželio
Laiskie laiskie berželi pranaktavot
Vai pamirsie, berneli, padėkavot
Ir pamiršo bernelis padiekavot
[Daugiau…]

Už stalo sėdau – Žalvarinis

Už stalo sėdau
Gražiai dainavau
Už stalo sėdau
Gražiai dainavau
[Daugiau…]

Želektėlis – Žalvarinis

Šoka želektėlis rūtyta
Šoka želektėlis rūtyta
Aukso karūnėlė rūtyta
Aukso karūnėlė rūtyta
Žaliajam krūmely rūtyta
Žaliajam krūmely rūtyta
Vai tu želektėli rūtyta
Vai tu želektėli rūtyta
Sugrąžįk saulalį rūtyta
Sugrąžįk saulalį rūtyta
Ir visų gyvatų rūtyta
Ir visų gyvatų rūtyta

Sūnus – Žalvarinis ir Marijonas Mikutavičius

Sūnus naktojo naktį par momų
Naktį naktojo, sapnų sapnavo
Rytų paskėlįs, močiutei sakė
Motulės prašė išburt sapnelį
[Daugiau…]

Stinta pūkis – Žalvarinis

Stinta pūkis, stinta pūkis,
Stinta stinta stinta pūkis…

Žibinkštėlė tekėjo
Aplink tėvo dvarelį
Pažink, tėve, žibinkštį
Ar ne tavo dukrelė
Kur taip toli nudavei
Už giliųjų marelių
Žibinkštėlė tekėjo
Aplink tėvo dvarelį
Ciūta rūta ta
[Daugiau…]

Skauda galvelį, negaliu – Žalvarinis

Skauda galvelį, negaliu
Sopa širdelį, neskeliu
Aš paprašiau sa tevelia
Šaltinia vandenėlia atsigert
[Daugiau…]

Alaus alaus – Žalvarinis

Alaus, alaus
Duos Dievas daugiau
Nors vakar per dieną
Alum lijo
Alum lijo [Daugiau…]