Dainos pagal abėcėlę

Gyvenimas – Andrius Pojavis

Mūsų naktys neskaičiuotos, dienos nemiegotos,
lūpom pasakyti žodžiai, juos kasdien dėliojam
Auga medis šalia kelio, kiek jis visko matė,
jam gyvenimas tai lapai, o tiems lapams medis
[Daugiau…]

Gyvenimas gražioj šaly – Simonas Donskovas

Einu namo gatve, namai visai šalia,
Gražioj šaly gražus žmogus gražia gatve.
Mergelę sutinku, ant kampo užtrunku,
Ant Montės gatvės kampo nesunku.
[Daugiau…]

Gyvenimas gražus – Andrius Kaniava

Kai būna tuščia namuos,
Mano širdį spaudžia šėšėliai,
Ir tikiu kad jinai nesustos,
Ir gyvens bent juokum dėlei,
[Daugiau…]

Gyvenimas prabėgo šuoliais – Arvydas Vilčinskas

Jeigu skausmas žiaurus
Tavo širdį suspaus,
Nesakyki žmonėms,
Žiaurūs jie – neatjaus.
[Daugiau…]

Gyvenimas TV – Mino

Visi man sako: hey
Mačiau tave TV
Aplinkui kalba: hey
Žinau, kas tu esi
[Daugiau…]

Gyvenime viskas trumpam – Arbata

Sėdėti per naktį buvo smagu,
Užmiršome viską, kas buvo skaudu,
Net užmiršome ir tai, kas buvo svarbu,
Mes palikome už durų
[Daugiau…]

Gyvenimo man vieno neužtenka – Sel

Mano gyvenimas lyg delnuose smėlis
Smiltim tarp pirštų krist nesuspėjęs
Aš sėdžiu čia ant šilto kranto
Ir vėl matau kaip lūžta bangos
[Daugiau…]

Gyvenimo meilė – Andrius Rimiškis

Mano pilkos dienos sukasi ratu,
Aš jaučiuosi vienas, meile, kur gi tu?
Eisiu ir negrįšiu kol žvaigždės neužgęs.
Gal surasiu ją, laukiančią manęs.
[Daugiau…]

Gyvenimo ratu – Rolandas Janavičius

Kažkur toli,
Kai lakstėm gatvėje maži,
Pasaulis, rodės,
Tilpo delno vidury.
[Daugiau…]

Gyvenimo tiesa – Dinamika

Atrodo vakar dar buvai laiminga,
Tikėjau ir žmonėm, ir savimi,
O šiandien aš viena, jėgų man stinga –
Aplink mane vien žmonės svetimi.
[Daugiau…]