Dainos pagal abėcėlę

Kalėdos su draugais – Gytis Paškevičius

Uždaryk į praeitį duris,
Užrakink beprasmiškas mintis
Ir kovok dėl savo laimės Tu
Žvelk į ateitį šviesiu žvilgsniu
[Daugiau…]

Kalėdos! – Tele Bim Bam

Ei, drauguži, žiemos vidury
Roges jei turi, tai gerai!
Į kalną aukščiausią, patį balčiausią
Įkopt jei gali, tai gerai!
[Daugiau…]

Kalėdų angelas – Martynas Beinaris

Kalėdų angelas į žemę nusileido
Ir pasidarė žemėje šviesu
Į tavo langą tyliai tyliai pasibeldė
Šventa kalėdine naktis.
[Daugiau…]

Kalėdų eglutė – Kardiofonas

Ant kalėdinės eglutės
Supas raibosios gegutės.
Nežinia, ką jos kukuoja,
Nežinia, ką iškukuos,
[Daugiau…]

Kalėdų ir meilės daina – Vilija Matačiūnaitė ir Mino

Būna metuose tokia diena,
Kai ir tu labai myli mane,
Gal dėl to kalta tiktai žiema,
Kai aplinkui šalta ir tada
[Daugiau…]

Kalėdų istorija – Gyvai

Žvaigždė sužibo aukštai
Pastatė eglę Gedimino aikštėj
Giesmė Kalėdų skambės
Sugrįžt namo pakvies
[Daugiau…]

Kalėdų naktį tylią – Tomas Augulis

Kalėdų naktį tylią tavęs vienos aš lauksiu,
Už lango eglės žilos, danguj pabertas auksas.
Kalėdų naktį tylią, kai sklinda žvakių kvapas,
Duris praverk nebyliai, ir pasakyk man: „Labas“.
[Daugiau…]

Kalėdų paslapty – Rosita Čivilytė

Mes visi nepastebėjom
Kaip staiga diena praėjo,
Mik ir žvaigždes pavyk…
Vėjas pūtė, vėjas šėlo
[Daugiau…]

Kalėdų rytą – Virgis Stakėnas

Kaip sakė pranašas kadais
Kai pasibaigs naktis –
Kūdikėlis gims ir jį
Karaliumi vadins
[Daugiau…]

Kalėdų rytų saulė pražydo

Kalėdų rytų saulė pražydo,
Vai lėliu lėliu, Kalėda.
Sekminių rytų ažerai šalo,
Kas tokis mundras, pažeriais jojo,
Pažeriais jojo, ledų kapojo,
Ledų kapojo, aketes kirto,
Aketes kirto, žirgelius girdė,
Žirgelius girdė, mergeles virkdė.
Atbėga elnias devyniaragis,
Dešimtam rage nauja svetlyčia.
Tojoj svetlyčioj, tojoj naujojoj
Muzika grajna, jaunimas šoka.