Dainos pagal abėcėlę

Maratonas – Rytis Cicinas

Kai miestas užmiega
Ir slypi tamsa
Antai restoranas
Atgyja staiga
Čia liejas šampanas
Ir šou programa
Merginos jums šoka
Kankaną nakčia

Iššaukim šampaną
Pripilkim taures
Lai taurė suskamba
Kaip smuiko styga
Mes dar pasėdėsim
Naktis juk ilga
Vėl suksis ruletė
Nakties tamsoje

Iššaukim šampaną
Pripilkim taures
Lai taurė suskamba
Kaip smuiko styga
Mes dar pasėdėsim
Naktis juk ilga
Vėl suksis ruletė
Nakties tamsoje

Brangi gyvenime
Klaida
Mylėti laime džiaugtis
Ar buvo meilės
Tau mažai
Kad palikai mane
Nuvytęs žiedas
Nepražys
Jis taip
Kaip mūsų meilė
Žinau dar grįši
Pas mane
Bet bus jau per vėlu

Šiandien kambary –
Gražiausios rožės
Tu esi būry draugų
Jie visi gėles
Tau dovanoja
Bet širdy vistiek
Tau neramu

Tu neliūdėk
Tau šiandien šventė
Ateis pasveikinti
Draugai
Raudonos rožės
Ir šampanas
Tau prisimins
Tikrai ilgai
Lai skamba dainos
Linksmas juokas
Tų metų nieks
Nesugrąžins
Diena jau baigias
Ir “Ilgiausi”
Tau prie šampano
Nuskambės

Įšeisime į kelią
Dainuosim visą naktį
Kol paskutinę žvaigždę
Svajonė palydės
Nebijom pasiklysti
Nebijom pasimesti
Kol jaučiam draugo ranką
Ant vaikiško peties

Įšeisime į kelią
Dainuosim visą naktį
Kol paskutinę žvaigždę
Svajonė palydės
Nebijom pasiklysti
Nebijom pasimesti
Kol jaučiam draugo ranką
Ant vaikiško peties

Sugrįžau aš prie jūros
Prie smėlėtų krantų
Sutikau šviesiaplaukę
Jos pamiršt negaliu
Kai paskęs jūroj saulė
Susitiksim nakčia
Ir praleisime naktį
Po žvaigždėta delčia
Dūžta bangos į krantą
Mes vieni pajūry
Susikibę už rankų
Mes žvaigždėtoj nakty
Lai nenuorama jūra
Gintarais puoš krantus
Likti dviese šią naktį
Mums tikrai nuostabu

Žinau žinau šią naktį
Leisi su kitu
Paklausk manęs
Ar vienas aš esu
Juk aš kaip tu
Vienatvės nekenčiu
Naktiniai restoranai
Ir dėmesys visų

Žinau žinau šią naktį
Leisi su kitu
Paklausk manęs
Ar vienas aš esu
Juk aš kaip tu
Vienatvės nekenčiu
Naktiniai restoranai
Ir dėmesys visų

Tad leisk pasveikinti tave
Naujųjų metų naktį
Uždekim šventines žvakes
Šampano taurę kelkim
Tad leisk pasveikinti tave
Naujųjų metų naktį
Uždekim danguje žvaigždes
Ir švęskim džiaugsmo šventę

Neliesk mano damos
Neliesk
Neliesk garbanotų plaukų
Neliesk karalienės
Neliesk
Aš ją meilės šokiui kviečiu
Neliesk mano damos
Neliesk
Aš ją apkabint ateinu
Svaiginančiam šokiui pakviesk
Mylėki svajingu žvilgsniu

Mane sutikus
Tu nusišypsojai
Žvilgsniu žavingu
Tu mane viliojai
Męs vasarą
Praleisim pajūry
Pavėsy palmių
Ir draugų būry

Žavus pajūris
O kiek merginų
Mane užbūrė ir nukankino
Ir vėl myliu aš
Tave sutikęs
Širdis nerimsta
Tartum pamišus
Žavus pajūris
O kiek merginų
Mane užbūrė
Ir nukankino
Ir vėl myliu aš
Tave sutikęs
Širdis nerimsta
Tartum pamišus

Ten pajūry
Kur jūra ošia
Braidei viena
Tu bangose
Mane sutikt nesitikėjai
Nes palikai seniai mane

Jau brėkšta rytas
Ir žvaigždės užgęsta
Ir jūros bangos
Sudūžta krante
Žinau esi tu trapi
Kaip plaštakė
Bet mano meilė
Išsaugos tave
Jau brėkšta rytas
Ir žvaigždės užgęsta
Ir jūros bangos
Sudūžta krante
Žinau esi tu trapi
Kaip plaštakė
Bet mano meilė
Išsaugos tave

Turėtum jaust
Kaip kenčia mano siela
Kai apsiniaukia saulė
Dieną be tavęs
Jei atvažiuotum
Rastum mane vieną
Laimingas būčiau –
Tu tai turi suprast

Kodėl miegi
Eime kartu pašokti
Te saulė plieskia
Kopų pajūry
Atmintyje aš branginu
Kiekvieną naktį
Tave myliu
Ką tu jauti man pasakyk
Kodėl miegi
Eime kartu pašokti
Te saulė plieskia
Kopų pajūry
Atmintyje
Aš branginu
Kiekvieną naktį
Tave myliu
Ką tu jauti man pasakykPalikite komentarą

  

  

Galite naudoti šiuos HTML kodus

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>