Dainos pagal abėcėlę

Vėl Kalėdos

Vėl Kalėdos
Ateina pas mus,
Dovanoju vėl tau
Savo jausmus.
Ar tu sugrąžinsi man juos,
Jei aš tavęs paprašysiu.
[Daugiau…]

Leliumoj siuntė mane

Leliumoj siuntė mane leliumoj
Gailus šešurėlis leliumoj
Leliumoj žiemos čėsy leliumoj
Basų per tiltų leliumoj
Leliumoj, kad parneštau leliumoj [Daugiau…]

Vai atvažiuoja lėlių Kalėda

Vai atvažiuoja lėlių Kalėda
Lėlių Kalėda Kalėda

Auksiniais ratais šilkų botagais
Lėlių Kalėda Kalėda
[Daugiau…]

Už girių ugnelė degė

Už girių girių
Ugnelė degė
Ei, Kalėda, Kalėda
[Daugiau…]

Oi ant kalno bačkelė, Kalėda

Oi ant kalno bačkelė, Kalėda,
O po kalnu alų varė, Kalėda,
O po kalnu alų varė, Kalėda.
[Daugiau…]

Atlakia elnias devyniaragis

Oi atabėga bistrus alnelis
Lėliu Kalėda, Kalėda.
Bistrus alnelis devyniaragis
Lėliu Kalėda, Kalėda.
Ant devinto rago kavolėliai kalė
Lėliu Kalėda, Kalėda.
[Daugiau…]

Aisim, bernai, kalėdauc, Kalėda

Aisim, bernai, kalėdauc, Kalėda,
Želk želmuo po žirgeliu, Kalėda.
Katrie smelni, duonos prašyc, Kalėda,
Katrie dūži, terbų nešioc, Kalėda,
Katrie graici, šunų vaikyc, Kalėda.
Geria mergos saldų midų, Kalėda.
Moterukės alų geria, Kalėda,
O vyreliai arielkėlį, Kalėda,
O berneliai juodų smalų, Kalėda.

Kalėdų rytų saulė pražydo

Kalėdų rytų saulė pražydo,
Vai lėliu lėliu, Kalėda.
Sekminių rytų ažerai šalo,
Kas tokis mundras, pažeriais jojo,
Pažeriais jojo, ledų kapojo,
Ledų kapojo, aketes kirto,
Aketes kirto, žirgelius girdė,
Žirgelius girdė, mergeles virkdė.
Atbėga elnias devyniaragis,
Dešimtam rage nauja svetlyčia.
Tojoj svetlyčioj, tojoj naujojoj
Muzika grajna, jaunimas šoka.

Per Kalėdas – 16 Hz

Kur žiema ten šaltos dienos
Lenda iš miegų Kalėdos
Jos pasveikina kiekvieną
Tą kur eina ir tą kur sėdi
Nepagailėję pinigų, prisipirkę dovanų
Kas namo, kas į svečius, šiandien oras palankus
[Daugiau…]