Dainos pagal abėcėlę

Seselės – Naujieji Lietuviai

Dvi seselės, dvi seselės baltais rūbais rengės,
Du pacientai, du pacientai bandė nusirengti.
Du pacientai, du pacientai bandė nusirengti.

Oba.. Seselių balius… Pasit-ū-ū-ū-sinam! (Pasitūsinam…)
[Daugiau…]

Ledo gabaliukai – 69 Danguje ir Naujieji Lietuviai

Oi mama kalbėjo man –
Nedraugauk su tuo mėlynakiu.
Nes pas jį akytės – ledo gabaliukai.
Oi mama kalbėjo man –
[Daugiau…]

Imk – Naujieji Lietuviai

Imk surelį…
Ar tikrai valgysi?
Imk mandariną…
Ar tikrai valgysi?
[Daugiau…]

Berniukai saldainiukai – Naujieji Lietuviai

Man patinka saldumynai,
Man patinka gardumynai.
O aš dažnai einu į kiną,
O šalia veduos vaikiną.
[Daugiau…]

Žodžiai apie tave – Naujieji Lietuviai

Žodžiai apie tave,
Jau baigias aš jų neturiu.
Aidas iškraipantis tiesą,
Apie mus. Aš dar jį girdžiu.
[Daugiau…]

Ašaros – Naujieji Lietuviai

Gęsta žvakė, nustojo lyti už lango.
Kažkada buvom viens kitam brangūs,
O dabar aukso žiedas ant tavo rankos,
Bet kol esi šalia – mano širdis vis dar trankos.
[Daugiau…]

Aš laimingas – Naujieji Lietuviai

Anot tavęs aš bijau pažvelgti tiesai į akis
Anot tavęs mano sapnai greitai išsisklaidys
Anot tavęs, to kur esi dauguma dauguma dauguma…
Aš po mirties eisiu tiesiai į pragarą.
[Daugiau…]

16 metų – Naujieji Lietuviai

Tėvai išvažiavę labai toli,
Jie nesugrįš nelauktai – tu rami.
Padengi stalą, dega žvakės dvi,
Jautiesi tokia suaugusi.
[Daugiau…]

Žinojau, žinojau – Naujieji lietuviai

Darbo metu turbūt gėrėte,
Su kuo gėrėte?
Nu, Juozai,
Kiek gi jūs išgėrėte?
[Daugiau…]

Veidrodėlis – Naujieji lietuviai

Veidrodėli pasakyk,
Kas pasaulyje gražiausia.
Veidrodėli pasakyk,
Kas pasauly protingiausia.
[Daugiau…]