Dainos pagal abėcėlę

Dar tiktai dar – Virgis Stakėnas

Dar tiktai, dar pamažu
Dar toliau dar bus gražu
Dar, tiktai dar
[Daugiau…]

Sutemų kloniai – Šeduvos bernai

Gaubia tėviškę sutemų kloniai
Skęsta gluosniai nakties tylumoj
Aš pinu tau į laišką svajonę
Lyg vainiką gegužio dienoj
[Daugiau…]

Puokštė rožių – Šeduvos bernai

Rausvai nudažė saulė jūros tolį
Nustojo bangos akmenų krantus skalaut
Tu išėjai su vėju ir bangomis
O aš likau tavęs ir tavo meilės laukt
[Daugiau…]

Laiškelis – Šeduvos bernai

Ar prisimeni vasarą žalią
Pilną pievą laukinių gėlių
Ir takelį per pievas numintą
Nuo mano ir tavo namų
[Daugiau…]

Bėga mano gyvenimo dienos – Šeduvos bernai

Bėga mano gyvenimo dienos
Žydi vasarą gėlės laukuos
Ir lakštutė tylioj mėnesienoj
Vien tik čiulbesiu širdį paguos
[Daugiau…]

Banguoja auksiniai javai – Šeduvos bernai

Banguoja auksiniai javai
Siūbuoja baltieji beržai
Tik prie kelio mediniam namely
Kažko liūdi motulė sena
[Daugiau…]

Kūmas ir kūma – Liūdni slibinai

Kūmas aina par kiemų,
Kūma verda vištienų.
Čiutala čiutyta
Čiutalylia lelylioj
[Daugiau…]

Daina, raginanti tautą – Liūdni slibinai

Atsikėlo da ne diena
Išgynio karvytis viens
Ralio karvytis
Ralio ralio ralio
[Daugiau…]

Ateisiu – Kastaneda ir Daina Bilevičiūtė

Ateisiu, mergužėle, ateisiu
Ateisiu, kai saulutė nusileis

Tu palauki, mergužėle, žaliam rūtelių daržely
Ateisiu, kai saulutė nusileis
[Daugiau…]

Astros žiedas – Sadūnai

Ateis rudenėlis ir tos pilkos dienos
Mažas piemenėlis rageliu skardens
Aš nuskinsiu žiedą puikų astros žiedą
Paskutinį žiedą drumzlino rudens
[Daugiau…]