Dainos pagal abėcėlę

Sušvitai manoj padangėj – Edmundas Kučinskas

Gal jau naktis praeis ir niekada negrįš
Blaškė klajonių vėjai, gaubė tamsa naktis
Bet patekėjo saulė, mano širdy šviesu
Ačiū kad šiam pasauly, aš su tavim esu
[Daugiau…]

Tegul spindi tavo šypsena – Violeta Tarasovienė ir Edmundas Kučinskas

Tau bučiniai, tau sakiniai mūsų dainų
Tau žiburiai, tau piešiniai mūsų dienų
Laiką skandins upė srauni metų pusny
Mes visada būsim jauni tik brandesni
[Daugiau…]

Jei karalius būčiau – Edmundas Kučinskas

Jei karalium būčiau aš gimtųjų žemių
Tai žinočiau kas joms laime lemia
Išmintis ir protas, ne turtai, ne auksas
Dvasios lobiais nuolatos aš audžiau.
[Daugiau…]

Mergaitė gelsva kasa – Edmundas Kučinskas

Slenka dienos vienodai nuobodžios, rodos viską matau taip pilkai,
Dainavau neįšeik tu iš sodžiaus, bet vistiek tu mane palikai.
Nesakei nei sudie nei labanakt, o jau tiek išsvajota kartu,
Man vienatvė vadinsis ir šianakt, mintyse tik tavuoju vardu.
[Daugiau…]

Prakalbink man širdį – Edmundas Kučinskas

Kur mano svajonės paklydo,
Gal ieškau tavęs praeity.
Vis dar jaučiu tau pavydą,
Tu tik viena man likai atminty.
[Daugiau…]

Savi – Edmundas ir Rimvydas Kučinskai

Mes tarsi vynuogių kekės, brendom ir nokom kartu
Kilom kai viskas mums sekės, vargom ir dirbom už du
Juokėmės, verkėm, praradom, laiko audros nešami
Kol pagaliau mes supratome, kad likome tik savi
[Daugiau…]

Sirtakis – Edmundas Kučinskas

Kas iš meilės karias,
O kas dar blogiau
Kas už taurės stverias
Aš uždainavau
[Daugiau…]

Tegul spindi tavo šypsena – Edmundas Kučinskas

Tau bučiniai, tau sakiniai mūsų dainų
Tau žiburiai, tau piešiniai mūsų dienų
Laiką skandins upė srauni metų pusny
Mes visada būsim jauni tik brandesni
[Daugiau…]

Prie mėlynos jūros – Edmundas ir Rimvydas Kučinskai

Prie jūros, prie mėlynos jūros
Įkaitusios saulėj figūros
Ir mes abudu kaip balti laivai
Susitikom nelauktai.
[Daugiau…]

Už tuos, kurie… – Edmundas Kučinskas

Ne visada gėlė pražysta
Be spindulių ir šilumos
Nulenkim galvas už draugystę
Ir už visus, kas neišduos
[Daugiau…]