Dainos pagal abėcėlę

Partizanų būrys – Vladas Bagdonas

Partizanų būrys
Paklebeno duris
Paklebeno į sodžiaus pirkelę
Atidarė duris jiems liūdna mergina
[Daugiau…]

Rauda – Aistė Smilgevičiūtė ir Skylė

Oi pabyrėjo
Klevelio lapeliai,
Klevelio lapeliai
Po tą žalią sodužėlį…
[Daugiau…]

Minutė prieš – Aistė Smilgevičiūtė ir Skylė

Prabyla paukščiai ir pakvimpa rytas,
Atrodytų toks pat, kaip tūkstančiai matytų.
Tik mirti, regis, dar labiau nesinori,
Minutę dar gyvent, atsikvėpuoti oru.
[Daugiau…]

Nebelauki manęs – Aistė Smilgevičiūtė ir Skylė

Nebelauki manęs, nebelauki daugiau, mylimoji –
Jau ne man šilas oš ir pavasarį paukščiai dainuos.
Mano dienos naktis, mano naktys dienas prarymojo,
Mano saulė tamsybės nuskendo šešėliuos liūdnuos.
[Daugiau…]

Tėveli – Aistė Smilgevičiūtė ir Skylė

Tėveli tėveli,
Sidabri sidabri,
Kur tavo sūneliai?
Kur tavo devyni?
[Daugiau…]

Aš norėčiau žinot… – Povilas Meškėla ir Rojaus tūzai

Aš norėčiau žinot kas pašovė mane.
Skylutė šalme, o kulka galvoje.
Nes guliu prie vandens, atsigert negaliu
Nes išbėga vanduo iš šalmo skylių.
[Daugiau…]