Dainos pagal abėcėlę

Vieną naktį – Simonas Donskovas

Tą vieną tylią paslaptingą naktį
Kai tik lizduos užmigs pavargę paukščiai
Ir saulės karščio iškankintą žolę
Apglėbs gaivinanti rasa
[Daugiau…]

Saulė gęsta – Simonas Donskovas

Aš kaip ežero sekli banga
Ji užlies traputę tavo širdį
Išdainuosiu tau visas dainas
(O-o) Vėjui negirdint
[Daugiau…]

Gyvenimas gražioj šaly – Simonas Donskovas

Einu namo gatve, namai visai šalia,
Gražioj šaly gražus žmogus gražia gatve.
Mergelę sutinku, ant kampo užtrunku,
Ant Montės gatvės kampo nesunku.
[Daugiau…]