Dainos pagal abėcėlę

Žinau – Virgis Stakėnas

Sidabrinis sniegas jau
Nuo dangaus ligi dangaus.
Žinau – tu manęs nelauki.
[Daugiau…]

Snaudžia malūnas prie kelio – Virgis Stakėnas

Snaudžia malūnas prie kelio
Saulė seniai vakaruos
Žaidžia mėnulis upely
Klausosi mano dainos
[Daugiau…]

Seni draugai – Virgis Stakėnas

Vis rečiau beparašom
Vienas kitam
Vis dažniau gaila vaško
Žvakei rusent
[Daugiau…]

Rytiniame autobuse – Virgis Stakėnas

Devintam aukšte durys kaip mano
Normalus žmogus kaip aš gyvena
Rytiniame autobuse matau jį
Ne save…
[Daugiau…]

Raudoni guzikai – Virgis Stakėnas

Oi berneli tu jaunasai,
Kam gi mani palikai?
Ir kodėl tokiai jaunutei
Akis pieskų pribarstei?
[Daugiau…]

Palaimos valanda – Virgis Stakėnas

Palaimos valandą atmink,
Atmink visus tenai.
Atmink raides, atmink žodžius:
Kodėl, kada ir kaip.
[Daugiau…]

Mažas žmogus – Virgis Stakėnas

O, kiek daug neaiškių
Ir keistų paslapčių
Kaip gi jas suvokt?
Juk mažam žmogui nieks
[Daugiau…]

Mano miela – Virgis Stakėnas

Dabar mano miela už marių,
Dabar mano miela toli.
Ilgas kankinantis kelias,
Trumpas manojoj širdy.
[Daugiau…]

Mano ferma – Virgis Stakėnas

Niekad nemaniau, kad reikės kaime
Niekad neganiau bandos ligi rudens
Niekad nemokėjau pravaryt pradalgės
Niekad nenorėjau ant dirvono prisėst
[Daugiau…]

Kelias bėga greit – Virgis Stakėnas

Kelias bėga greit
Bėga mintys ir žmonių veidai
Bėga metai tarsi kritę pranašai
Ir nėr jėgų sustot – matai
[Daugiau…]